Tag - thông số

Vai trò của hệ thống cân bằng điện tử ESP trên ô tô

Hệ thống cân bằng điện tử ESP có khả năng nhận diện trước mối nguy hiểm và giúp những người chưa có nhiều kinh nghiệm sử dụng xe ô tô thoát khỏi các tình huống xe bị trượt ngang hay quăng đuôi bất ngờ. Tác dụng của hệ thống cân bằng điện tử ESP Hệ thống cân bằng điện tử ESP có khả năng nhận diện trước mối nguy hiểm, đưa xe về trạng thái cân bằng Nếu như hầu hết các [...]

Read more...
Call Now Button